fbpx
 • 4 style zarządzania sytuacyjnego
  Techniki,  Umiejętności

  4 style zarządzania sytuacyjnego, które musisz znać.

  Style zarządzania — możesz wybrać dowolny i ten, który użyjesz w trakcie pracy ze swoimi ludźmi, nie jest ani zły, ani dobry. Aczkolwiek jego wykorzystanie może być właściwe lub nie i zależy od sytuacji oraz od Ciebie jako lidera i Twoich podwładnych.

  Jeżeli chcesz wiedzieć, w jaki sposób dobrać swoje zachowanie i styl zarządzania do danej sytuacji, czytaj dalej.

 • Rozwiązywanie problemów - prosta 5 krokowa metoda
  Techniki

  Rozwiązywanie problemów – prosta 5 krokowa metoda

  Rozwiązywanie problemów jest jedną z wielu ważnych umiejętności każdego lidera. Podobnie do innych można ją ćwiczyć i rozwijać. Ku mojemu zaskoczeniu najlepszą metodę, jaką do tej pory poznałem, stosowały nieświadomie moje dzieci. Zadawały mi masę pytań, ale zawsze docierały do sedna swoich poszukiwań! Ich otwarte umysły i brak strachu przed zadawaniem pytań bardzo pomagał.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się po co o tym piszę dla liderów, zapraszam dalej.

 • Rozwiń Swoje style zarządzania!
  Techniki,  Umiejętności

  Chcesz przewodzić? Obudź się! Ten przewodnik rozwinie Twoje style zarządzania.

  Twoje style zarządzania to Twoje podstawowe umiejętności — im więcej ich znasz i potrafisz wykorzystywać, tym lepszym będziesz przywódcą! Lider ma jedną jedyną drogę, aby nauczyć się potrzebnych umiejętności. Jest nią praktyka i jeszcze raz praktyka. Jeżeli zamierzasz ćwiczyć swoje style zarządzania, to ten artykuł jest dla Ciebie.

  Osobiście pamiętam, gdy po raz pierwszy pokazano mi style zarządzania, pomyślałem sobie „WoW!!”…, ale gdy przyszło co do czego, bardzo ciężko było mi stosować odpowiedni styl świadomie i zawsze celowo w danej sytuacji.

 • Lider - jak powinien zarządzać
  Techniki,  Teoria,  Umiejętności

  Jaki styl zarządzania dla lidera? Czy lider może wydawać rozkazy? A może musi zawsze prosić?

  Na początku mojego wej­ścia w świat stylów zarzą­dza­nia ludźmi, mia­łem ukuty obraz bycia kie­row­ni­kiem. Z wielu lat moich doświad­czeń wyni­kało, że więk­szość moich prze­ło­żo­nych wydaje pole­ce­nia i ocze­kuje ich reali­za­cji. I gdy coś się nie udaje, to w zależ­no­ści czy szef jest bar­dziej lub mniej emo­cjo­nalny, nastę­po­wała zje. … prze­ka­za­nie feed­backu lub krę­pu­jące pyta­nia, czemu się tak stało. I koniec, taki szef co roz­każe i ukaże. Taki obraz przy­wódz­twa spo­ty­ka­łem w wielu miej­scach i wiele razy.

 • Czy znasz swoich ludzi lepiej, niż ich rodzice
  Techniki

  Czy znasz swoich ludzi lepiej, niż ich rodzice? Lider powinien!

  Czy jako lider dobrze znasz ludzi, któ­rymi zarzą­dzasz? Czy wiesz, co lubią? Jakie mają marze­nia? Jaki rodzaj pracy spra­wia im satys­fak­cję? I dla­czego miał­byś się tym inte­re­so­wać? Dla­czego wła­śnie Tobie, jako lide­rowi powinno zale­żeć na tej wie­dzy?

  Pytanie te nurtowały również mnie, gdy zaczynałem swoją przygodę jako lider. Podane rozwiązania, narzędzia i pomysły, pomogły mi sprawniej i lepiej rozwijać swoich ludzi oraz zespoły. Jeżeli chcesz zbudować lepsze zrozumienie siebie i swojego zespołu, to zapraszam do dalszej lektury.