Życzliwość jako codzienna praktyka każdego lidera i jak ją ćwiczyć.
Lider,  Umiejętności

Życzliwość jako codzienna praktyka każdego lidera i jak ją ćwiczyć.

Okres świąteczny i początek roku, natchnęły mnie do opisania, dlaczego życzliwość jest ważna dla każdego lidera. Życzliwość może się wydawać niepotrzebna w zarządzaniu. Dla mnie jest istotą bycia liderem. Czymś, co powoduje, że moi ludzie chcą ze mną pracować. Jeżeli jesteś zainteresowany jak życzliwość, może pomóc ci w byciu lepszym liderem, zapraszam Cię dalej.

Życzliwość w skrócie.

Czymże jest życzliwość? Ja rozumiem ją tak jak opisuje się ją w Wielkim Słowniku Języka Polskiego. „Życzliwość to cecha kogoś, kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu, aby działo im się dobrze”. Przekładając tę definicję na bycie liderem, uważam, że każdy prawdziwy lider powinien działać na rzecz swoich pracowników. Tylko wtedy może on oczekiwać ich pełnego zaangażowania i wydajności. Możesz w prosty sposób, codziennie praktykować życzliwość w stosunku do swoich ludzi:

 1. Prawdziwie słuchaj.
 2. Okazuj zainteresowanie.
 3. Oferuj pomoc.
 4. Bądź dostępny.
 5. Mów dziękuję.
 6. Medytuj życzliwość.

Dodatkowo z kilku badań naukowych wynika, że ​​jeśli to Ty kierujesz, najlepszym sposobem skutecznego przewodzenia jest życzliwe traktowanie swoich ludzi. Odnajdziesz wiele badań, które poruszają ten aspekt:

 1. Współczucie daje wyższy status.
 2. Szczęśliwi pracownicy to zdrowi pracownicy.
 3. Życzliwi pracodawcy zarządzają wydajnymi pracownikami.
 4. Pozytywne nastawienie jest zaraźliwie.
 5. Zaufanie liczy się najbardziej.
 6. Kiedy pracownicy są najważniejsi, organizacja odnosi sukcesy.
 7. Zaufanie popłaca.
Życzliwość jako najpotężniejszy czynnik ludzkiej mziany.

Życzliwość w badaniach naukowych.

Poniżej znajdziesz kilka akapitów, pokazujących jak życzliwość była badana w badaniach naukowych. Możesz z nich wyciągnąć ciekawe wnioski dla siebie i swojego przywództwa.

1. Współczucie daje wyższy status.

Badania przeprowadzone dla Personality and Psychology Bulletin wykazały, że ludzie, którzy wydają się altruistyczni, mają wyższy status społeczny.

W trzech badaniach eksperymentalnych zbadano związek między altruistycznym zachowaniem a pojawieniem się hierarchii statusu w grupach. W każdym badaniu członkowie grupy stanęli przed dylematem społecznym, w którym mogliby przynieść własne korzyści lub swojej grupy.

Pierwsze badanie ujawniło, że w środowisku opartym na reputacji, gdy aktywności były publiczne, ludzie byli bardziej altruistyczni. W obu badaniach najbardziej altruistyczni członkowie uzyskali najwyższy status w swojej grupie i byli najczęściej wybierani w ramach grupowej współpracy.

Trzecie badanie wykazało, że wraz ze wzrostem kosztów altruizmu rosną również nagrody za status. Wyniki te potwierdzają przesłankę leżącą u podstaw konkurencyjnego altruizmu: jednostki mogą zachowywać się altruistycznie z powodów związanych z reputacją, ponieważ bardziej hojni otrzymują selektywne korzyści (związane ze statusem).

2. Szczęśliwi pracownicy to zdrowi pracownicy.

W badaniu Instytutu Karlińska przeanalizowano dane dotyczące stanu zdrowia ponad 3000 pracowników. Wyniki pokazały, że menedżerowie, którzy zachowywali się sprawiedliwie, rzadziej mieli w swoim zespole pracowników cierpiących na chorobę niedokrwienną serca niż osoby, które jej nie miały.

Inne badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Michigan i Uniwersytet McGill dotyczyło ogólnego wpływu interakcji społecznych w miejscu pracy na zdrowie. Naukowcy odkryli, że kontakty towarzyskie mają znaczący wpływ fizjologiczny. Pracownicy, którzy napotkali pozytywne interakcje w miejscu pracy, wykazywali niższe tętno i ciśnienie krwi oraz mieli silniejszy układ odpornościowy niż ci, którzy tego nie robili.

3. Życzliwi pracodawcy zarządzają wydajnymi pracownikami.

Badanie przeprowadzone przez Journal of Product Innovation Management analizowało wpływ postrzeganej uczciwości zarówno na wyniki indywidualne, jak i ogólne wyniki zespołu. Pokazało ono, że gdy zespoły pracowały dla liderów, którzy traktowali ich uczciwie, indywidualne wyniki, zachowania międzyludzkie oraz wyniki zespołu były silniejsze niż wtedy, gdy nie postrzegano sprawiedliwości.

Trzy rzeczy liczą się najbardziej w życiu każdego człowieka — pierwsza to być życzliwym. Druga to być życzliwym. I trzecia rzecz to być życzliwym.

Henry James, amerykańsko-brytyjski pisarz

4. Pozytywne nastawienie jest zaraźliwie.

Życzliwość w pracy wpływa na ogólną produktywność, jak i współpracę w zespołach. University of Michigan i Georgia State University przeprowadziły badanie, które ujawniło, że kiedy pracownicy są ze sobą przyjaźni i pracują w środowisku, które nie jest oparte na strachu, klienci otrzymują lepszą obsługę. Ponadto pracownicy rozwinęli lepsze relacje między sobą i pracowali razem bardziej produktywnie.

5. Zaufanie liczy się najbardziej.

Amy Cuddy z Harvard Business School przeprowadziła badanie, które ujawniło, że liderzy są bardziej skuteczni, gdy wykazują silne umiejętności komunikacyjne i wiarygodność, w przeciwieństwie, niż gdy wykazują się twardością i siłą. Badanie wykazało, że pracownicy są bardziej skłonni do bycia prowadzonymi przez kogoś, kogo uważają za ciepłą osobę, niż przez kogoś, kto wykorzystuje strach jako motywację.

6. Kiedy pracownicy są najważniejsi, organizacja odnosi sukcesy.

Badania przeprowadzone dla Journal of Positive Psychology pokazują, że ofiarni liderzy częściej inspirują pracowników niż ci, którzy tego nie robią. Kiedy pracownicy widzą, że liderzy stawiają dobro innych przed swoje, jest bardziej prawdopodobne, że poświęcą się celom zespołu i pomogą innym pracownikom. Te aspekty sprawiają, że zespół jest ogólnie silniejszy, co prowadzi do bardziej pozytywnych wyników organizacji.

7. Zaufania popłaca.

O zaufaniu w zespołach pisałem już z w artykule. Na dodatek badanie sugeruje, że liderzy, którzy są otwarci na podwładnych, są bardziej skłonni do współpracy i czują się swobodnie, dzieląc się pomysłami, to wzmacnia organizacje. W badaniu tym poproszono uczestników o określenie, ile pieniędzy należy przydzielić różnym osobom w badaniu wiarygodności przeprowadzonym przez ekonomistów behawioralnych. Osoby, które otrzymały najwięcej środków, zostały ocenione jako posiadające najbardziej wiarygodne usposobienie, nawet jeśli badani nie mieli gwarancji zwrotu finansowego.

Zestaw szablonów dla lidera

Praktykuj życzliwość.

Nie tylko pandemia to nie czas na surowe, żelazne podejście do przywództwa i zarządzania nie jest dobre. W dzisiejszych czasach Twoi pracownicy oczekują nowego podejścia do zarządzania. Co możesz zrobić jako lider, aby nasycić swoje przywództwo życzliwością i empatią? Oto proste, skuteczne sposoby praktykowania życzliwości, które wyglądają na oczywistości, a często nie są stosowane.

Prawdziwie słuchaj.

Bądź w pełni obecny i nie oceniaj. Zachęcaj pracowników do pytań i wątpliwości. Słuchaj aktywnie — bez patrzenia na telefon, odrywania się do innych spraw. „Kiedy ktoś ujawnia, że ​​ma problemy, nie zawsze będziesz wiedział, co powiedzieć lub zrobić” – piszą Kelly Greenwood i Natasha Krol w Harvard Business Review. „Najważniejsze jest, aby dać miejsce, aby usłyszeć, jak naprawdę radzą sobie członkowie zespołu i okazać współczucie. Mogą nie chcieć udostępniać zbyt wielu szczegółów, co jest całkowicie w porządku. Ważne jest, aby wiedzieć, że potrafią”.

Okazuj zainteresowanie.

Wyrażaj swoje zainteresowanie ludziom, którym przewodzisz. Przejawiaj chęć zapewnienia komfortu i obserwuj oznaki niepokoju, takie jak wycofanie społeczne lub słabe wyniki. Kieruj się empatią, zarządzając swoimi pracownikami, sugerują Lesley Hammer i Lindsey Alley w artykule.

Oferuj pomoc.

Pytaj swoich ludzi „Co mogę zrobić, aby ci pomóc?” Może to być tak proste, jak zweryfikowanie osobistych wyzwań pracownika podczas pandemii. Bycie życzliwym może również obejmować branie aktywnej roli w oferowaniu zasobów dotyczących zdrowia psychicznego lub tworzeniu wirtualnej grupy wsparcia, lub tablicy rezonansowej.

Bądź dostępny.

Poinformuj swoich ludzi, że jesteś do ich dyspozycji, gdy potrzebują podzielić się swoimi obawami lub po prostu potrzebują życzliwego, nieoceniającego słuchacza. Zastanów się, czy możesz i chcesz być dostępny poza godzinami pracy.

Mów dziękuję.

Mów szczerze i często „dziękuje”. Szczególnie gdy chcesz docenić swoich ludzi lub gdy popełnisz błąd. Ważne, aby Twoi ludzie widzieli w Tobie człowieka. Oraz wiedzieli, że potrafisz. Wraz z empatią i inteligencją emocjonalną życzliwość jest jedną z najważniejszych umiejętności miękkich dobrego lidera. W dzisiejszych czasach może to być najważniejszy. Parafrazując Henry’ego Davida Thoreau, życzliwość to inwestycja, która nigdy nie zawodzi.

Medytuj życzliwość.

Życzliwość można wyćwiczyć! Używając metody opisanej w artykule, nauczysz się poprzez medytację zwiększyć pokłady swojej życzliwości. Opisywana metoda pozwala w szybkim czasie zwiększyć własne pokłady życzliwości oraz empatii. Gorąco Cię do tego zachęcam.

W ramach innego artykułu — badania, młodzi ludzie byli szkoleni, aby angażować się w medytację współczucia, starożytną buddyjską technikę mającą na celu zwiększenie uczucie troski o ludzi, którzy cierpią. Podczas medytacji uczestnicy wyobrazili sobie czas, kiedy ktoś cierpiał, a następnie ćwiczył, życząc tej osobie ulgę w cierpieniu. Powtarzali zwroty, aby pomóc im skupić się na współczuciu, takie jak: „Obyś był wolny od cierpienia. Obyś miał radość i spokój ”.

Podsumowanie — życzliwość a silne przywództwo.

Moim zdaniem silne przywództwo i życzliwość nie wykluczają się wzajemnie. W rzeczywistości pasują do siebie, wręcz uzupełniają. Liderzy odnoszący największe sukcesy traktują członków swojego zespołu życzliwie. Zdają sobie sprawę, że ich zachowanie motywuje ludzi.

Pamiętaj jednak, że okazywanie dobroci, to co mówimy i robimy, musi być szczere. Pisząc o życzliwości, nie mam na myśli po prostu robienia frazesów. Życzliwość obejmuje bycie pozytywnym i zachęcającym. Obejmuje również pomaganie ludziom dobrze się czuć.

Świetny opis przywództwa odnajdziesz, odpowiadając na pytania:

 • Jak pomagamy komuś się czuć?
 • W jaki sposób inspirujemy postawę u swoich ludzi?
 • Czy i jak pomagamy innym zdobyć zaufanie?

Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, mentoring i coaching swoich ludzi to także akty życzliwości. Każdy z nas chce dobrze sobie radzić i odnosić sukcesy. Ich nauka, rozwój i sukces to nasza odpowiedzialność jako liderów, tak samo, jak odpowiedzialność członków naszego zespołu.

Zestaw szablonów dla lidera

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.