Agile czy podstawa bycia zwinnym jest potrzebna liderom
Agile,  Zarządzanie

Agile dla liderów, czy bycie zwinnym jest potrzebne liderom?

Agile — czym jest i dlaczego chcę opowiedzieć akurat o nim, Wam — liderom. W artykule skupię się na, moim zdaniem najważniejszy aspekcie — czyli nastawieniu albo postawie bycia zwinny (z ang. mindset). Jak zawsze podam Wam kontekst praktyczny i porównania do świata liderów.

Rozpoczynając ten artykuł, miałem wiele wątpliwości czy poruszać temat zwinności. Wiem, że w internecie jest wiele dobrych i lepszych informacji odnośnie do niego. Natomiast czytając je, mam wrażenie, że są one mocno nakierowane na zarządzanie zespołami, produktami czy projektami według zasad zwinnych. Ponieważ brakowało mi perspektywy lidera, stąd ten artykuł.

Zacznijmy od podsumowania.

Czy słyszałeś o „Agile mindset”? Jest to nowoczesna filozofia biznesowa, polegająca na elastycznym podejściu do zmieniających się warunków. W dzisiejszych czasach biznes to nie tylko zarabianie pieniędzy. To również umiejętność szybkiego reagowania na zmiany i dostosowywanie się do nowych okoliczności. Dlatego tak ważne jest, aby mieć zwinne nastawienie.

Miarą inteligencji, jest zdolność do zmiany.

Albert Einstein

Zwinność to podejście do pracy, które zostało wypromowane przez środowisko IT we wczesnych latach XI wieku. Opiera się ono o cztery wartości:

 1. Indywidualni ludzie i interakcje ponad procesami i narzędziami.
 2. Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentacją. (można to zdanie uogólnić: Działający produkt ponad obszerną dokumentację.)
 3. Współpraca z klientem ponad negocjowaniem umów.
 4. Reagowanie na zmiany ponad planowanie.

Jest to podstawa tak zwanego „Agile Manifesto”, opublikowanego na stronie https://agilemanifesto.org. Bardzo ważne jest, aby rozumieć, że autorzy manifestu mieli na myśli, iż elementy wypisane po prawej są wartościowe, ale większą wartość mają dla nas te, które wypisano po lewej.

Ty jako lider otrzymujesz potężne narzędzie, dzięki, któremu możesz:

 1. Zwiększyć efektywności pracy.
 2. Zwiększyć zaangażowania zespołu.
 3. Poprawić jakości produktów.
 4. Zwiększyć satysfakcję klientów.
 5. Ulepszyć wykorzystanie zasobów.

Dlatego zajrzyj dalej, aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

Historia Agile.

Agile mindset to pojęcie, które powstało w branży informatycznej, a konkretnie w kontekście rozwoju oprogramowania. Pierwotnie zwinność była oparta na tzw. Manifesto Agile, który powstał w 2001 roku i definiował podstawowe zasady zwinności.

Jak już pisałem wcześniej, Agile Manifesto definiuje 4 podstawowe wartości, o które się opiera:

 1. Indywidualni ludzie i interakcje ponad procesami i narzędziami.
 2. Działające oprogramowanie ponad obszerną dokumentacją. (można to zdanie uogólnić: Działający produkt ponad obszerną dokumentację.)
 3. Współpraca z klientem ponad negocjowaniem umów.
 4. Reagowanie na zmiany ponad planowanie.

Oznacza to, że w Agile bardziej cenione są ludzie i interakcje niż same narzędzia i procesy. Ważniejsze jest również to, aby oprogramowanie działało niż to, aby istniała obszerna dokumentacja. Współpraca z klientem jest dla zwinności bardzo ważna, a negocjowanie umów jest mniej istotne. Najważniejsze jest dostosowywanie się do zmian, a nie tworzenie dokładnych planów.

12 pryncypiów Agile.

W ramach manifestu zwinności, powstały również pryncypia Agile. Pomagają one w lepszym zrozumieniu filozofii Agile i w implementacji tej metodologii w praktyce.

 1. Najwyższy priorytet ma dla nas zadowolenie klienta, dzięki wczesnemu i ciągłemu wdrażaniu wartościowego oprogramowania.
 2. Bądźcie gotowi na zmiany wymagań, nawet na późnym etapie jego rozwoju. Procesy zwinne wykorzystują zmiany dla zapewnienia klientowi konkurencyjności.
 3. Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych odstępach. Im częściej, tym lepiej.
 4. Zespoły biznesowe i deweloperskie muszą ściśle ze sobą współpracować w codziennej pracy przez cały czas trwania projektu.
 5. Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im potrzebne środowisko oraz wsparcie i zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie.
 6. Najbardziej efektywnym i wydajnym sposobem przekazywania informacji zespołowi deweloperskiemu i wewnątrz niego jest rozmowa twarzą w twarz.
 7. Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu.
 8. Procesy zwinne umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy oraz użytkownicy powinni być w stanie utrzymywać równe tempo pracy.
 9. Ciągłe skupienie na technicznej doskonałości i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność.
 10. Prostota – sztuka minimalizowania ilości koniecznej pracy – jest kluczowa.
 11. Najlepsze rozwiązania architektoniczne, wymagania i projekty pochodzą od samoorganizujących się zespołów.
 12. W regularnych odstępach czasu zespół analizuje możliwości poprawy swojej wydajności, a następnie dostraja i dostosowuje swoje działania do wyciągniętych wniosków.

Zwinność zaczęła się już wcześniej, w latach 90. XX wieku. Wtedy to zaczęły powstawać pierwsze metodyki Agile, takie jak Scrum czy Extreme Programming (XP). Celem tych metod było stworzenie elastycznych i efektywnych sposobów tworzenia oprogramowania, które dostosowują się do zmieniających się potrzeb biznesowych.

Agile rozprzestrzenił się poza branżę IT i stał się popularny w innych dziedzinach biznesowych, takich jak zarządzanie projektami czy marketing. Zwinny mindset stał się symbolem elastycznego podejścia do biznesu i umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Zestaw szablonów dla lidera

Agile kontra lider.

W dzisiejszym świecie biznesu jedyną stałą jest zmiana. Firmy, które nie potrafią dostosować się do szybko zmieniających się warunków rynkowych, mogą stracić na konkurencyjności i trudno będzie im utrzymać się na rynku. Dlatego coraz więcej firm korzysta z podejścia Agile w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zmieniające się warunki biznesowe. Jednak, aby przyjąć podejście zwinne, liderzy muszą przyjąć odpowiednie podejście i pozwolić, aby filozofia Agile stała się częścią ich mentalności.

Sekretem zmiany jest skupienie swojej energii nie na walce ze starym, ale na budowaniu nowego.

Sokrates

Jak mogę skorzystać z Agile?

Liderzy odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu organizacji na bardziej elastyczną i adaptującą się do zmieniających się wymagań rynkowych. Aby to zrobić, muszą oni przyjąć filozofię Agile i wprowadzić ją w swojej organizacji. Poniżej przedstawiamy kilka sposobów, jak liderzy mogą skorzystać z Agile Mindset w swojej organizacji:

1. Wsparcie dla kreatywności.

Liderzy powinni stworzyć atmosferę, w której pracownicy są zachęcani do kreatywności i innowacyjnego myślenia. Agile Mindset opiera się na kreatywnym i elastycznym podejściu do pracy. I dlatego właśnie to pracownicy są motywowani do współpracy i wspólnego celu. Liderzy muszą być gotowi do słuchania pracowników i akceptowania różnych pomysłów, nawet jeśli wydają się one ryzykowne.

2. Kierowanie zespołem przez cele, a nie zadania.

Liderzy muszą być w stanie kierować swoim zespołem przez cele, a nie tylko przez konkretne zadania. Agile Mindset skupia się na elastyczności i szybkim dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań biznesowych. Oznacza to, że cele organizacji mogą ulec zmianie w ciągu projektu. Liderzy muszą być gotowi do zmiany celów i elastycznego podejścia do ich realizacji.

3. Praca zespołowa ponad indywidualizm.

Agile zachęca liderów do pracy zespołowej i współpracy, co pomaga w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych. Pomaga także w zapewnieniu lepszej kontroli nad projektem, dzięki regularnym raportom i monitorowaniu postępu projektu.

4. Kultura feedbacku.

Jednym z kluczowych aspektów Agile jest ciągłe ulepszanie i feedback, co pozwala na szybkie dostosowanie do zmieniających się potrzeb biznesowych. Dzięki temu liderzy mogą unikać zbędnych kosztów i czasu, które wynikają z niepotrzebnej pracy nad nieprawidłowo zaplanowanymi projektami.

5. Praktyczne elementy Agile.

Liderzy mogą zastosować Agile w praktyce na wiele różnych sposobów, w zależności od potrzeb i celów ich organizacji. Ze swojego doświadczenia mogę jedynie wymienić kilka metodologii lub aktywności, które mogą nas wspomóc w budowaniu lepszej kultury pracy i zespołów:

 1. Scrum — jest jednym z najpopularniejszych frameworków Agile, który umożliwia skuteczne zarządzanie projektami, zapewniając szybkie feedbacki i ulepszanie produktu. Liderzy mogą wykorzystać Scrum do koordynacji zespołu i zwiększenia efektywności projektów.
 2. Kanban — to inny framework Agile, który pomaga w zarządzaniu przepływem pracy i eliminowaniu marnowania czasu. Liderzy mogą wykorzystać Kanban do lepszego monitorowania postępu projektu i identyfikowania potencjalnych opóźnień.
 3. Retrospektywy — to regularne spotkania zespołu (element Scrum’a), które pomagają w identyfikowaniu problemów i szukaniu sposobów na ciągłe ulepszanie procesów. Liderzy mogą wykorzystać retrospektywy do lepszego zrozumienia potrzeb zespołu i dostosowania strategii do ich potrzeb.
 4. Krótkie pętle zwrotne — to metoda pracy oparta o kulturę feedbacku. Przydaje się w pracy z całymi zespołami, ale również pojedynczymi pracownikami. Im częściej zbieramy i przekazujemy feedback, tym szybciej nasi pracownicy mogą się dostosować i zmienić w pozytywny sposób.

Co lider powinien zmienić w sobie?

No dobrze powiecie, ale jak ja jako lider mam zmienić swój mindset na zwinny ?

Zadam ci wobec tego pytanie: Czy pamiętasz cztery wartości Agile? Tak! To działaj zgodnie z nimi:

 1. Twoi ludzie i interakcje na pierwszym miejscu — po pierwsze buduj relacje ze swoimi ludźmi, rozmawiaj, dawaj i zbieraj feedback. Bądź z nimi w trakcie wykonywania zadań, chwal, nagradzaj, ale również przekazuj informacje, aby poprawiali to, co popsuli. Buduj kulturę otwartej i szczerej komunikacji. To jest kluczowa wartość.
 2. Wykonane zadanie / działający produkt — niech to będzie jedyna miara Waszych osiągnięć. Jeżeli możesz, skupiaj siebie i swoich ludzi na dostarczaniu wartości, produktów, wykonanych zadań. Unikaj samego spełniania norm i dostarczania miar lub – co gorsza – suchej dokumentacji, nieposiadającej żadnej wartości.
 3. Współpracuj z innymi bezpośrednio — szczególnie ze swoimi klientami. Rozmawiaj, jeszcze raz rozmawiaj i słuchaj. Interakcje miedzy ludzkie są ważniejsze, niż negocjowanie umów i wysyłanie suchych komunikatów. Pamiętaj, jeżeli możesz coś przekazać rozmową twarzą w twarz lub telefon / video, to zrób to właśnie w taki sposób — zamiast e-mail, SMSu, listy, etc.
 4. Reaguj na zmiany — a nie ich unikaj. Jeżeli Twoje plany właśnie wzięły „w łeb” przez zmianę, trudno, dostosuj się. Znajdź nowy plan i zacznij działać. Ucz swoich ludzi, aby oczekiwali zmiany i się jej nie bali.

Co na to badania?

Badania nad zwinnością są prowadzone od wielu lat i dostarczają wiele interesujących wyników. Oto kilka przykładów najważniejszych wyników badań:

 1. Zwiększenie efektywności: Badania wykazują, że zwinność może znacznie zwiększyć efektywność projektów. Wiele badań wykazało, że zespoły pracujące na podstawie zwinności są w stanie dostarczać produkt w krótszym czasie. Ich produkty są bardziej wartościowe dla klientów.
 2. Zwiększenie zaangażowania zespołu: Badania wykazują, że Agile może znacznie zwiększyć zaangażowanie zespołu. Dzięki regularnym spotkaniom i komunikacji, zespoły mają lepszą komunikację i poczucie współpracy, co prowadzi do lepszych wyników.
 3. Poprawa jakości: Badania wykazują, że zwinność może znacznie poprawić jakość produktów. Dzięki podejściu zorientowanemu na testowanie i weryfikację, zespoły są w stanie wykryć błędy we wczesnych fazach projektu. Prowadzi do lepszej jakości końcowego produktu.
 4. Zwiększenie satysfakcji klientów: Badania wykazują, że Agile może znacznie zwiększyć satysfakcję klientów. Dzięki regularnym dostawom i feedbackowi zespoły są w stanie dostarczać produkty, które spełniają potrzeby klientów i generują większą wartość biznesową.
 5. Lepsze wykorzystanie zasobów: Badania wykazują, że zwinność może znacznie poprawić wykorzystanie zasobów zespołu. Dzięki podejściu zorientowanemu na elastyczność i ciągłe ulepszanie procesów zespoły są w stanie dostarczać produkty w krótszym czasie i z mniejszymi kosztami.

Te wyniki badań pokazują, że zwinność jest skutecznym podejściem do zarządzania projektami. Może przynieść wiele korzyści dla organizacji, zespołów i klientów.

Źródła badań.

Poniżej, krótka lista badań nad zwinnością oraz wydajnością i przywództwem.

 1. “The Impact of Agile Methodologies on Team Performance: A Controlled Study” – badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Tampie wykazało, że zespoły pracujące na podstawie zwinnej miały znacznie wyższe wyniki wydajności i jakości w porównaniu do zespołów pracujących w tradycyjnym modelu Waterfall.
 2. “The Impact of Agile Methodologies on Organizational Performance: A Quantitative Study of IT Projects” – badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Mumbaju wykazało, że organizacje stosujące podejście zwinne miały znacznie wyższe wyniki w zakresie jakości produktów, czasu realizacji projektów i zadowolenia klientów w porównaniu do organizacji stosujących tradycyjny model Waterfall.
 3. “Agile and Lean Principles in Software Development: A Systematic Review” – badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Paderborn wykazało, że zastosowanie zasad Agile i Lean w procesie rozwoju oprogramowania prowadzi do znacznego zwiększenia efektywności i jakości produktów, a także do zmniejszenia kosztów i czasu realizacji projektów.
 4. “The Impact of Agile Principles on Project Success in Software Development Projects” – badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Helsinkach wykazało, że zastosowanie zasad Agile w procesie rozwoju oprogramowania prowadzi do znacznego zwiększenia sukcesu projektów, wyższej jakości produktów i zwiększenia zadowolenia klientów.
 5. “Agile Project Management: A Comprehensive Review” – badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Tampie wykazało, że zastosowanie zwinności w procesie zarządzania projektami prowadzi do znacznego zwiększenia elastyczności, szybkości reakcji na zmiany i efektywności, a także do zmniejszenia kosztów i ryzyka.

Zamiast podsumowania trochę literatury.

Podsumowując, chcę Wam dać do ręki listę polecanych przez znawców tematyki książek i innej literatury związanej z tematem:

 1. “Agile Leadership Toolkit: Learning to Thrive with Self-Management, Facilitation, and Co-Creation” autorstwa Petera Koninga — książka opisująca, jak przywództwo zwinne może pomóc w osiąganiu sukcesów w organizacji.
 2. “Agile Leadership: A Leader’s Guide to Creating an Agile Organization” autorstwa Karla Scotlanda – książka opisująca, jakie umiejętności przywódcze są potrzebne do osiągnięcia sukcesów w organizacji pracującej na podstawie podejście zwinne.
 3. “Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time” autorstwa Jeffa Sutherlanda — książka opisująca metodykę Scrum, która jest jednym z najpopularniejszych podejść zwinnych w zarządzaniu projektami.
 4. “Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition” autorstwa Lyssy Adkins — książka opisująca, jak kierować zespołami pracującymi na podstawie podejścia zwinnego.
 5. “Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us” autorstwa Daniela H. Pinka — książka opisująca, jakie czynniki motywacyjne wpływają na wydajność zespołu pracującego na podstawie podejście Agile.
 6. “The Agile Samurai: How Agile Masters Deliver Great Software” autorstwa Jonathana Rasmussena — książka opisująca, jakie umiejętności potrzebne są do pracy z zespołem pracującym na podstawie podejście Agile.
Zestaw szablonów dla lidera

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.