Rozwiń Swoje style zarządzania!
Techniki,  Umiejętności

Chcesz przewodzić? Obudź się! Ten przewodnik rozwinie Twoje style zarządzania.

Twoje style zarządzania to Twoje podstawowe umiejętności — im więcej ich znasz i potrafisz wykorzystywać, tym lepszym będziesz przywódcą! Lider ma jedną jedyną drogę, aby nauczyć się potrzebnych umiejętności. Jest nią praktyka i jeszcze raz praktyka. Jeżeli zamierzasz ćwiczyć swoje umiejętności zarządzania, to ten artykuł jest dla Ciebie.

Osobiście pamiętam, gdy po raz pierwszy pokazano mi style kierowania, pomyślałem sobie „WoW!!”…, ale gdy przyszło co do czego, bardzo ciężko było mi stosować odpowiedni styl świadomie i zawsze celowo w danej sytuacji.

Style zarządzania — co to takiego, zapytasz? O tym pisałem w poście „Jaki styl zarządzania dla lidera? Czy lider może wydawać rozkazy? A może musi zawsze prosić?” Ale, ale, poczekaj. Tam nie podałem za dużo praktycznych wskazówek, które opisuję właśnie tutaj. Jeżeli chcesz z nich skorzystać, czytaj dalej.

Zestawienie styli zarządzania według Golemana.

Style zarządzania według Golemana znajdują się w poniższym zestawieniu. Odnośniki prowadzą do szerszych opisów z poprzedniego artykułu.

Styl zarządzaniaPlusyMinusyKiedy stosować?
dyrektywny– natychmiastowe wykonywanie zadań
– podporządkowanie się pracowników.
– destruktywny wpływ na morale
– zabijanie innowacyjności
– zanik poczucia odpowiedzialności za własną pracę
– kryzys
– awaria
– szybka zmiana
– konflikt
normatywny– szybkie uzyskiwanie oczekiwanych rezultatów
– spełnianie norm i procedur
– destruktywny wpływ na morale
– brak poczucia uczestnictwa w celach firmy
– może zwiększyć rotację
– kryzys
– działa z zespołami samo-motywujących się doświadczonych ekspertów
afiliacyjny– wpływa na zwiększenie się lojalności, harmonii i dobrych relacji w zespołach
– wpływa pozytywnie na innowacyjność
– zwiększa uczucie przynależności
– może prowadzić do zmniejszenia efektywności zespołów
– wymaga jasno sprecyzowanych celów
– wymaga pilnowania przekazywania feedbacku
– dowolne zadania
– najlepiej łączyć ze stylem autorytatywnym
demokratyczny– zwiększa zaangażowanie pracowników
– zwiększa poczucie ważności i przynależności
– negatywnie wpływa na efektywność podejmowania decyzji
– nieprzydatny gdy mamy niedoświadczony zespół
– kluczowe decyzje
– poszukiwanie rozwiązań
trenerski– najlepiej rozwija zespoły długofalowo
– wzmacnia każdego z pracowników, dając mu poczucie jego istotności dla firmy
– nie działa na niezmotywowanych do rozwoju pracowników
– może powodować zbytnie skupienie na rozwoju pracowników a nie wykonywanie zadań
– rozwój pracowników
– połączony z celami organizacji daje poczucie dopasowania
autokratywno-wizjonerski– największa skuteczność biznesowa
– zwiększa motywację
– umieszcza feedback w kontekście wizji
– zwiększa kreatywność i dobry klimat w organizacji
– może powodować nie podążanie za liderem doświadczonych ekspertów– osiąganie wspólnych celów
– dążenie do osiągnięcia wizji

Styl zarządzania dyrektywny Style zarządzania — Dyrektywny

Jak rozwinąć umiejętności tego stylu?

Zachowaj szczególną ostrożność, przygotowując się do rozwoju tego stylu zarządzania w swoim arsenale lidera. Pamiętaj, że styl ten bardzo łatwo może być nadużyty i powinieneś go stosować jedynie w sytuacjach kryzysowych, absolutnie, wtedy kiedy jest to konieczne. Staraj się wybierać inne style zarządzania, a ten tylko w ostateczności.

Aby skutecznie pracować w sytuacjach wymagających używania stylu dyrektywnego, powinieneś rozwijać swoje umiejętności zarządzania kryzysem, logicznego myślenia oraz podejmowania dobrych decyzji pod presją.

Jak wzmacniać?

Poniższy zestaw zachowań i czynności powinien powodować wzmocnienie dyrektywnego stylu zarządzania.

 • Okazuj, że znasz jak wykonywać pracę lepiej od swoich podwładnych. Okazuj pewność siebie.
 • Wydawaj jednoznaczne i bezpośrednie polecenia.
 • Twórz zasady i publicznie je pokaż w zespole oraz wymagaj ich przestrzegania. Upewniaj się, że ludzie znają konsekwencje wszelkich odchyleń od reguł.
 • Ustanawiaj surowe standardy postępowania i nie bierz pod uwagę opinii innych.
 • Wszystko dokładnie monitoruj.
 • Krytykuj wszelkie odstępstwa od zasad.

Jak wygaszać?

Jeżeli styl dyrektywny wymknął Ci się spod kontroli i chcesz wygasić jego negatywne skutki, możesz zastosować następujące akcje.

 • Zadaj sobie pytania: Jak to jest być zarządzanym w tym stylu? Jak się mogą czuć Twoi pracownicy?
 • Zapytaj swoich podwładnych jak się czują? Możesz to zrobić przez osobę trzecią – bardziej neutralną – poznaj odpowiedzi swoich ludzi.
 • Zacznij pytać innych o opinie i uwzględniaj je w podejmowanych decyzjach.
 • Okazuj zainteresowanie pomysłami swoich ludzi, poświęcaj im prawdziwą uwagę.
 • Zacznij myśleć, że nie jesteś jedyną osobą, która wykonuje prawidłowe rzeczy i jest nieomylna.
 • Ucz się słuchać aktywnie, w pełni obecności, tak aby Twoi słuchacze odbierali, że chce ich zrozumieć.
 • Zastanów się dlaczego kontrola jest taka ważna dla Ciebie.
 • Zacznij budować w sobie ufność do innych.

Przykładowa historia

W dużej korporacji „Empatyczni S.A.” jeden z dyrektorów Eryk właśnie dowiedział się, że jego dyrektor generalny ustępuje od dziś.

Jako wiceprezes wykonawczy jest następny w kolejce do opuszczonego stanowiska. W tej chwili cały zarząd jest niespokojny na kryzysowym spotkaniu. Wszyscy próbują zdecydować, co zrobić, zanim rynki finansowe otworzą się, a akcje firmy spadną.

Eryk próbuje współpracować z niektórymi ze swoich sojuszników, ale każdy z nich ma własne pomysły na to, co musi się wydarzyć. Zespół nieustannie się kłóci, a Eryk zdaje sobie sprawę, że nic się nie da zrobić, dopóki nie przejmie prowadzenia.

Zaczyna wydawać rozkazy najbliższym, prawie bez zastanowienia. Jego ton jest stanowczy i autorytatywny i nie ma miejsca na debatę. Pokój szybko się uspokaja. A Eryk wyjaśnia, co powinno się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku godzin. Jego inicjatywa i samokontrola uciszają lęki wszystkich w pokoju i daje poczucie, że wszystko jest zaplanowane i gotowe do działania.

Gdy kryzys minął, Eryk przechodzi na bardziej demokratyczny styl przywództwa, szanując doświadczenie i wiedzę jego zespołu zarządzającego.
Zestaw szablonów dla lidera

Styl zarządzania normatywny Style zarządzania — Normatywny.

Jak rozwinąć umiejętności tego stylu?

Ze względu na koncentrację tego stylu na wysokiej wydajności pracy zespołu, aby go używać, powinieneś rozwinąć swoją wiedzę z zakresu Six Sigma i Kaizen. Poznane techniki z tego zakresu pomogą ci uczyć i coachować Twoich ludzi, tak aby zwiększali swoją skuteczność. Pracuj również nad swoimi umiejętnościami motywacyjnymi, które pomogą Ci osiągać coraz wyższą wydajność zespołu.

Jak wzmacniać ?

 • Utrzymuj i rozwijaj swoją wiedzę techniczną / zawodową.  
 • Ucz przez przykład i modeluj zachowanie, które chcesz uzyskać, np. pierwszy do pracy, ostatni do rozrywki.
 • Jeżeli Twoi ludzie utkną lub napotkają problemy, powiedz im lub pokaż, jak poradzić sobie z sytuacją.
 • Staraj się przewidzieć wszystkie potencjalne przeszkody oraz sposoby ich pokonywania; i wyjaśniaj, co byś zrobił w takich sytuacjach.
 • Wymagaj doskonałości, nie akceptuj mierności.  
 • Przekazuj tylko te zadania, z którymi czujesz się komfortowo. Jeśli wynik jest krytyczny, bądź wsparciem lub dodaj kogoś innego, tak aby zabezpieczyć osiągniecie celów.
 • Podkreślaj wyniki. Poinformuj swoich pracowników, że zostawisz ich samych, jeśli uzyskają wyniki, których szukasz, w przeciwnym razie będziesz regularnie monitorować.

Jak wygasić?

 • Zadaj sobie pytanie, jak to jest być zarządzanym w tym stylu. Zapytaj o to samo swoich podwładnych. Posłuchaj ich odpowiedzi. Zadaj sobie pytanie, jak chcesz być prowadzony. Jak styl normatywny pasuje do twoich odpowiedzi?  
 • Oprzyj się pokusie udzielenia odpowiedzi na każde pytanie za pomocą odpowiedzi “zrób to tak”. Zamiast tego zadaj pytanie, np. co masz zamiar z tym zrobić? Jak widzisz swoje opcje? Zachowaj otwarty umysł na temat odpowiedzi. Może jest więcej niż jedna odpowiedź.
 • Oferuj wsparcie, które nie obejmuje udzielania odpowiedzi w stylu „W taki sposób możemy rozwiązać problem”.  
 • Porzuć myśl, że jesteś jedyną osobą, która może właściwie robić tutaj rzeczy. Słuchaj aktywnie, będąc w pełni obecny, a nie tylko czekaj, aż Twoi ludzie skończą mówić, abyś mógł powiedzieć swoje kwestie.

Historia

Chociaż zbliżają się święta, twój szef naciska, abyś podniósł wyniki swojego zespół do końca kwartału, który jest już za kilka tygodni. Członkowie twojego zespołu są zmotywowani i zdolni, ale są też zmęczeni. Nie szukają w tym momencie dodatkowego obciążenia tuż przed przerwą świąteczną.

Mimo tego decydujesz się iść do przodu. Wiesz, że mogą poradzić sobie z presją, a jeśli osiągną swoje cele w zakresie wydajności, zostaną nagrodzeni wspaniałą premią na koniec roku. Dlatego też motywujesz ich do zwiększenia wysiłków, prosząc wszystkich o dodatkowe godziny pracy, aby zapewnić sukces. Sam pracujesz również w nadgodzinach i pomagasz każdemu, kto pozostaje w tyle.

Wiesz, że była to „wielka prośba” i że może to negatywnie wpłynąć na twój zespół w krótkim okresie, ale decydujesz, że w najlepszym interesie wszystkich jest spełnienie życzeń szefa. Znasz limity swojej drużyny i będziesz w stanie odeprzeć atak, jeśli to się powtórzy lub jeśli wymagania szefa będą rosły.

Styl zarządzania afiliacyjny Style zarządzania — Afiliacyjny.

Jak rozwinąć umiejętności tego stylu?

Lider używający afiliacyjnego stylu zarządzania są bardzo mocno skupieni na emocjach. Jeżeli Ty chcesz używać tego stylu, powinieneś rozwijać umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz jak być optymistą i okazywać zawsze pozytywną energię.

Jak wzmocnić?

 • Identyfikuj i rozwiązuj konflikty.
 • Rozpoznaj indywidualne pozytywne cechy swoich ludzi i zaakceptuj je takimi jakimi są.
 • Oprzyj się surowemu ocenianiu swoich ludzi, za to że nie są tacy jak Ty.
 • Wspieraj i nagradzaj zachowania prowadzące do harmonii i życzliwości.
 • Sympatyzuj i bądź empatyczny wobec innych.
 • Ufaj w osiąganie celów przez Twoich ludzi.
 • Ufaj w to, że ludzie, którzy mają zasoby i możliwości, dostarczą oczekiwane rezultaty.
 • Buduj osobistą relację ze swoimi ludźmi – dowiedz się co wzmacnia ich motywację, co daje im radość, a czego nie lubią i co im przeszkadza.
 • Twórz okazje do zespołowych spotkań, integracji oraz dawaj drobne prezenty osobiste, np. na urodziny.

Jak wygasić ?

 • Zapytaj sam siebie, jaką wydajność osiąga Twój zespół. Czy posiadają jakieś słabe punkty w procesie lub ludziach? Czy ktoś w zespole powinien dostać konstruktywną informację zwrotną, której udzielenia unikasz? Zastanów się co może Ci pomóc udzielić takiego feedbacku? Co powoduje, że nie chcesz go udzielać? Wsłuchaj się we własne odpowiedzi i zacznij działać.
 • Zmuś się do uważnego przyjrzenia się swojemu stylowi przywództwa – czy aby nie za bardzo polegasz tylko na jednym z nich? Jakie tego implikacje dla Twojego zespołu?
 • Jeżeli czujesz, że skupiasz się na tym stylu, przejrzyj sekcje “Jak wzmocnić” dla innych styli i postaraj się wykorzystać wskazówki z nich.
 • Zapytaj sam siebie jaki jest główny cel Twojej roli? Jak dużo energii i czasu poświęcasz na aspekty ludzkie? Zacznij śledzić ile czasu spędzasz nad innymi aspektami swojej roli. Bądź w tym szczery ze sobą, a pozwoli Ci to na podjęcie dobrych decyzji.
 • Poproś swoich ludzi o informację zwrotną. Jasno przekaż im, że każdy feedback z ich strony nie będzie wykorzystywany w żaden sposób przeciw nim. Sprawdź jakie mają zdanie o twoim stylu zarządzania.

Historia

Po trudnym roku szef Karen został poproszony o odejście. Chociaż był świetnym fachowcem, to jednak jego styl zarządzania był dyktatorski. Nie miało znaczenia, co kto musiał zrobić lub kogo emocjonalnie krzywdził — spełnienie celów działu było jego najwyższym priorytetem.

Karen została poproszona o przejęcie jego pozycji i chociaż jest podekscytowana tą szansą, teraz kieruje zespołem, który jest emocjonalnie zmaltretowany i nieufny. Postanawia skoncentrować się na potrzebach emocjonalnych swojego zespołu, przed podjęciem jakichkolwiek prac nad celami działu i przyszłymi projektami. Kilka pierwszych spotkań spędza na rozmowach, dzięki czemu każdy może się wypowiedzieć jak zespołem zarządzał ich poprzedni szef. Karen daje zespołowi czas na złagodzenie gniewu i frustracji.

Szybko zdają sobie sprawę, że chociaż przeżyli swoje ciężkie czasy, wszyscy doświadczyli podobnych emocji. Po dwóch spotkaniach atmosfera w zespole wyraźnie się poprawiła i ludzie są bardziej otwarci na nowe relacje. Ponieważ potrzeby emocjonalne ludzi zostały zaspokojone w pierwszej kolejności, teraz są oni gotowi skupić się na nowych projektach i celach.

Styl zarządzania demokratyczny Style zarządzania — Demokratyczny.

Jak rozwijać?

Aby rozwinąć demokratyczny styl zarządzania, powinieneś wzmacniać zespołowe rozwiązywanie problemów oraz wspólne podejmowanie decyzji, ucząc tych umiejętność siebie i swoich ludzi. Wzmacniaj również swoje umiejętności aktywnego słuchania i facylitacji spotkań.

Jak wzmocnić?

 • Stwórz praktykę spotkań informacyjnych z dzieleniem się przemyśleniami – burze mózgów, retrospektywy, rozwiązywanie problemów. Utrzymuj wszystkich dobrze poinformowanych i zaangażowanych. Zawsze staraj się aktywować ludzi, na których mogą mieć bezpośredni wpływ Twoje decyzje.
 • Wymagaj doskonałych umiejętności prowadzenia i uczestniczenia w spotkaniach od siebie i od innych – inaczej będziecie przekraczać terminy i opóźniać podejmowanie decyzji.
 • Nie zapominaj jednak, aby pozwalać ludziom na odkrywanie pomysłów i zadawanie pytań. Rozróżnij prawdziwą eksplorację od odchyleń / marnowania czasu.
 • Proś swoich pracowników aby uczestniczyli w podejmowaniu decyzji wspólnie z Tobą.
 • Poszukuj kompromisów oraz zachęcaj swoich ludzi do wypowiadania własnego zdania i uwzględniania go w swoich decyzjach

Jak wygasić?

 • Świadomie rozróżniaj decyzje, które są najskuteczniej rozwiązywane przez demokrację; oraz te, które wymagają od lidera działania bardziej autorytatywnego.
 • Opieraj się na podejmowaniu większości decyzji poprzez proces demokratyczny. Ale zapytaj sam siebie, jak dużą masz pewność siebie w samodzielnym podejmowaniu decyzji.
 • Rozważ konsekwencje nadmiernego polegania na tym stylu. Zastanów się, jak możesz rozwiązać te niedociągnięcia, i przeczytaj sekcję „jak wzmocnić …”.
 • Zadaj sobie pytanie, jak proces decyzyjny w tym stylu wpływa na szybkość osiągania wyników i czy nie jest za długi. Czy istnieją inne sposoby osiąganie korzyści i zmniejszenie wad stylu demokratycznego?
 • Wyłapuj każdą sytuację, w której ociągasz się w podjęciu decyzji i zamiast tego podejmij ją!

Historia

W ciągu ostatnich dwóch kwartałów Twój dział stracił pieniądze, ale Ty chcesz to odwrócić. Wiesz, że jeśli nie znajdziecie szybko rozwiązania, aby dział był rentowny, trzeba będzie zrobić coś radykalnego i nieprzyjemnego, aby powstrzymać straty.

Wiesz, że członkowie twojego zespołu są świadomi problemów, z którymi się borykasz, i że są zaniepokojeni także o swoją przyszłości. W twoim zespole jest dużo talentu, doświadczenia i umiejętności, a Ty decydujesz się na wspólny wysiłek, który może przynieść świeże pomysły. Co więcej, pomoże on zespołowi zbudować poczucie, że wnosi pozytywny wkład w rozwiązywanie problemu.

Planujesz spotkanie ze swoim zespołem, aby omówić sytuację, dając tydzień na przygotowanie. Na spotkaniu prosisz ludzi o przedstawienie ich pomysłów. Następnie oddajesz im głos: do końca spotkania po prostu słuchaj i notuj wszystkie pomysły. Członkowie zespołu samodzielnie omawiają dostępne opcje i osiągają porozumienie co do dalszego postępowania. Tak przygotowany plan będzie łatwiej wdrożyć, gdyż cały zespół nad nim pracował i zgodził się na jego uruchomienie.

Styl zarządzania trenerski Style zarządzania — Trenerski.

Jak rozwijać?

Aby rozwijać trenerski styl zarządzania, musisz się przede wszystkim skupić na nauce umiejętności występowania w nieformalnych rolach coacha i mentora. Bezsprzecznie bardzo ważne jest, abyś miał jak największą wiedzę o swoich ludziach, jakie mają słabe i mocne strony, co potrafią. Gdy będziesz miał taką wiedzę, to będziesz mógł dokładniej wspierać swoich ludzi radami i wskazówkami. Dlatego naucz się być ze swoim zespołem, tłumacząc dosłownie z angielskiego — zarządzaj poprzez szwendanie się 😉 Po prostu nie siedź przy swoim biurku. Wykaż zainteresowanie, wyjdź do swoich ludzi, porozmawiaj z nimi, weź na kawę.

Jak wzmocnić?

 • Ustal ze swoimi ludźmi ich osobiste i zawodowe cele rozwoju. Sprawdzaj realność ich osiągnięcia, ale unikaj mówienia im, jak mają je osiągnąć.
 • Staraj się rozumieć ich perspektywę i nie narzucaj swojej.
 • Pytaj, jak możesz im pomóc i jakiego wsparcia potrzebują.
 • Unikaj zamykania dyskusji, jeżeli nie zakończyliście wymyślania wszystkich celów. Zawsze umawiaj się na dokończenie w jak najkrótszym czasie — pokazuj, że zależy Ci na ideach i pomysłach Twoich ludzi.
 • Oduczaj się mówienia swoim ludziom, co mają w danej sytuacji robić.
 • Motywuj ich do konsultowania z Tobą, ale nie dawaj dokładnych wskazówek, raczej zadawaj otwarte pytania. Nakieruj ich na samodzielne rozwiązywanie problemów.
 • Poszukuj szans rozwoju dla Twoich ludzi. Oferuj im zadania, które będą wspierać cele pracowników. Może to powodować ich angażowanie się w obszary niepodlegające Twojej kontroli, ale zaufaj Swoim ludziom — to zaprocentuje w przyszłości.
 • Zachęcaj do partnerstwa.
 • Sprawdzaj postępy swoich podopiecznych i buduj w nich odpowiedzialność za ich własne cele. Pamiętaj, nie bierz do siebie ich osiągnięcia — to ich życie!

Jak wygasić?

 • Przede wszystkim zadaj sobie pytanie — dlaczego chcę odrzucić ten styl? Jak mówi Goleman: „Styl trenerski może wprost nie wskazywać wyników, ale w zaskakująco pośredni sposób może je zapewnić”.
 • Jeżeli ten style jest zbytnio wykorzystywany — co się zdarza — to zapytaj sam siebie i swój zespół co dokładnie idzie nie tak. Wsłuchuj się w odpowiedzi i zastanów się, które style zarządzania możesz użyć.
 • Sprawdź, czy naprawdę skutecznie stosujesz trenerski styl zarządzania i czy masz odpowiednie do niego umiejętności. Cytując jeszcze raz Golemana: „Liderzy, którzy są także kierownikami — skupieni wyłącznie na wysokiej wydajności — często myślą, że coachują, podczas gdy w rzeczywistości mikro-zarządzają lub po prostu mówią ludziom, jak mają oni wykonywać swoją pracę. Tacy liderzy często koncentrują się wyłącznie na krótkoterminowych celach, co powstrzymuje ich przed odkryciem długoterminowych aspiracji pracownika — a pracownicy z kolei mogą wierzyć, że lider uważa ich za zwykłe narzędzie do realizacji zadania, co sprawia, że ​​czują się niedoceniani i niemotywowani ”.

Historia

Jim jest nowym pracownikiem w twoim zespole i ma problem z przystosowaniem się do swojej roli. Jest w organizacji tylko od miesiąca, ale już można powiedzieć, że jest niezadowolony. Twoja organizacja wymaga „kontaktu twarzą w twarz” w biurze, a przez to Jim traci swobodę pracy zdalnej. Miał on identyczny problem w swojej starej pracy. 
Masz również wrażenie, że chciałby stanowiska z większą odpowiedzialnością. Spotykasz się z Jimem i pomagasz mu zobaczyć, że przebywanie w biurze pięć dni w tygodniu ma wyraźną przewagę nad pracą w domu. Tłumaczysz na przykład, że codzienne pokazywanie się pozwala mu nawiązywać kontakty z zespołem i współpracować z kolegami, którzy w przyszłości mogą stać się jego strategicznymi sojusznikami. Zachęcasz go również do korzystania z biblioteki szkoleniowej organizacji, którą może odwiedzać podczas przerwy na lunch, aby nauczyć się umiejętności potrzebnych do awansu.  
Aby zainspirować i zmotywować Jima, przydzielasz mu projekty, które poszerzą jego umiejętności i bazę wiedzy. Zamiast być przytłoczonym, wyraża podekscytowanie i entuzjazm związany z tą szansą.  Po rozmowie Jim przyjmuje twoją radę i zaczyna jak najlepiej wykorzystywać swój czas w biurze. Z zaangażowaniem pracuje nad swoimi projektami, robiąc wrażenie na tobie i twoim szefie. 

Styl zarządzania autokratywno-wizjonerski Style zarządzania — autokratywno-wizjonerski.

Jak rozwijać?

Gdy rozwijasz ten styl przywódczy, powinieneś się skupić nad takimi umiejętnościami jak zwiększenie swojej wiedzy o budowaniu i prezentowaniu wizji, własnej pewności siebie oraz empatii. Wprowadzając zmiany lub prezentując wizję, wykazuj entuzjazm, bądź radosny — te uczucia są zaraźliwe i jednocześnie pokażą, że naprawdę Ci zależy, na tym, o czym mówisz. Niewątpliwie ucząc się przekonywać innych do swojej wizji, powinieneś również ćwiczyć swoje umiejętności komunikacji i prezentacji.

Jak wzmocnić?

 • Formułuj i przekazuj swoją wizję, politykę, strategię i cele. Testuje je ze swoim zespołem.
 • Konsultuj odpowiednio często — z pełnym zaangażowaniem i szczerością. Zachowaj jednak wierność w stosunku do integralności wizji.
 • Tłumacz, komunikuj i wpływaj na innych tak, aby rozumieli i czuli całość wizji.
 • Zbieraj informacje i rozważaj je uważnie, jednocześnie reaguj na nie szybko i szczerze.
 • Deleguj odpowiedzialność dostarczania celów wizji. Unikaj bezpośredniego angażowania się w wykonywanie zadań — pozwalaj swoim ludziom na ich dostarczanie. Pamiętaj, że Twoim zadaniem jest motywować innych i sprawdzać ich zaangażowania.
 • Upewniaj się, czy wizja pozostaje aktualna i zgodna z bieżącym klimatem w organizacji.
 • Regularnie przekazuj informację zwrotną i na bieżąco. Szukaj również feedbacku często i na bieżąco.
 • Uważnie słuchaj i reaguj odpowiednio, na to, co słyszysz.
 • Awansuj innych tylko ze względu na ich zasługi.

Jak wygasić?

 • Przede wszystkim zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz odrzucić ten styl? Jak mówi Goleman „Każdy rozsądny lider powinien o wiele częściej sięgać po wizjonerski styl zarządzania. Nie gwarantuje to rozwiązywania pojedynczych problemów, ale przynosi bardzo dobre efekty w długim okresie”.
 • Jeżeli czujesz, że za bardzo używasz wizjonerskiego stylu zarządzania — co może się zdarzyć — wtedy sprawdź inne style zarządzania, które nadają się w tym momencie do użycia. Skup się na sekcji „Jak wzmocnić…” wybranego stylu.

Historia

Wyobraź sobie, że aby osiągnąć agresywne cele sprzedażowe, zdecydowałeś się zmienić sposób, w jaki Twój dział łączy się z nowymi klientami. Opracowane przez ciebie techniki i procesy różnią się radykalnie od tych, do których przywykli Twoi ludzie i obawiasz się, że zespół będzie niechętny do zmiany.  Jednak jesteś naprawdę podekscytowany nowym procesem i masz pewność, że zmiany te zwiększą morale Twojego zespołu oraz jego produktywność. Przyjmujesz podejście wizjonerskie, aby pomóc im w realizacji swoich pomysłów.  Kiedy członkowie Twojego zespołu doświadczyli Twojej energii, podniecenia i szczerości, oni też zaczęli się ekscytować. Przekazałeś jasno swoją wizję oraz powody, okazując empatię, wyjaśniając, w jaki sposób może przynieść korzyści wszystkim. Dzięki temu Twoi pracownicy wiedzą, że to od nich zależy, czy będą korzystać z nowego systemu i czy coś się zmieni. Widzisz już, że są gotowi poświęcić dodatkową pracę potrzebną do nauki nowych umiejętności. 

Style zarządzania — podsumowanie.

Reasumując, poniżej znajdziesz tabelę, w której zebrałem style zarządzania i umiejętności, które możesz rozwijać w każdym nich. Przede wszystkim nie zapominaj, aby nie skupiać się na jednym stylu, ale ćwicz używanie wielu z nich. W związku z tym tylko użycie kilku z nich pozwoli Ci i Twojemu zespołowi na osiąganie naprawdę wielkich rzeczy!

Styl zarządzaniaUmiejętności do rozwijania w danym stylu
dyrektywny– zarządzanie kryzysem
– logiczne myślenie
– podejmowanie decyzji
– praca pod presją
normatywny– wiedza z zakresu Six Sigma
– wiedza z zakresu Kaizen
– motywowanie innych
afiliacyjny– rozwiązywanie konfliktów
– bycie optymistą – rozwój własny
– okazywanie pozytywnej energii, entuzjazmu
– empatia
demokratyczny– zespołowe rozwiązywanie problemów
– wspólne podejmowanie decyzji
– aktywne słuchanie
– facylitacja spotkań
trenerski– coaching
– mentoring
– zdobywanie wiedzy o swoich ludziach – mocne i słabe strony
– bycie z zespołem – “szwendanie się”
– okazywanie zainteresowania
– aktywne słuchanie
autokratywno-wizjonerski– tworzenie i prezentowanie wizji
– jasna komunikacja i prezentacja
– pewność siebie
– empatia
– okazywanie pozytywnej energii, entuzjazmu
– przekazywanie informacji zwrotnej

Zestaw szablonów dla lidera

Pozostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.